“Focus” needs and wants to offer
a different social-learning program
for young boys (16-18)
with a mental disability.
We try to offer another possibility
to teach social skills
“on the back of a horse”
and “walking with dogs”
in another decorum (nature).

Focus proposes
“the learning by experience system
and the positive approach”
to the question of a need
by the boys in our institution”

  If the young boys
can be part of this project,
they can experience the world
in another perspective,
so they can learn more
and other things…
The boys will be better prepared
to live this life
in this extreme demanding world.

 

 

Amaai Nie

 

 

 

 

"Amaai Nie!"
  is een
"Youth in action"- project.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij focussen op het individu met een hele speciale gave, maar wensen deze niet te benoemen, noch te stigmatiseren.
Onze projectvrienden zijn speciale kinderen...net dat ietsje anders, net dat ietsje moeilijker te begrijpen, ze hebben het véél moeilijker om te leren.

Vandaar...leren via een omweg...met vallen en opstaan.
Deze trainingen sociale vaardigheden vormen kleine en grote inzichten die zich hopelijk in  "the brains" zullen "burnen".

 

De deelnemers bloeien open in contact met dieren...krijgen zelfvertrouwen, vinden het een leuke activiteit...

maar de leerfunctie blijft centraal staan.

 

Via "wandelen met honden en omgaan met paarden" voelen onze jongens kleine succeservaringen.

 

Omgaan met de dieren is slechts een middel, géén doel op zich.

 

Het "zich goed in zijn vel voelen" geeft meer slaagkansen .

 

 

De motivatie groeit, het concentratievermogen stijgt...leren wordt een leuk, aangenaam en een spontaan organisch proces. 

 

"Amaai Nie" is een focus-plus initiatief, onze activiteiten worden financieel gesteund door JINT

    

Coördinatie-orgaan voor internationale jongerenwerking-EUROPA

 

 

 

Noel Kiczula

Projectverantwoordelijke

Focus-plus

"Amaai Nie!"

 

amaainie.eu © 2011 • Stats • Design Carl

www.amaainie.eu