Amaai Nie

 

 

Individuele begeleiding naar sociale vaardigheden via "de hondenacademie". Een intens socialiseringsprogramma
aanbieden via vragen, reflecteren en inzichten verwerven op basis van ervaringsgericht leren.

 

Na jaren aanbrengen van trainingen sociale vaardigheden voor onze jongeren in de halfopen instelling “de Markt” te Mol…kreeg ik toch het inzicht dat wandelen met honden iets speciaals betekende voor onze jongens.

Regelmatig nodigde ik samen met medecollega’s de jongeren uit om eens met honden te wandelen. Eigenaardig genoeg viel mij daarbij op dat kinderen zeer voorzichtig contact legden en dat zij daarbij wel rekening hielden met de reacties van het dier. Héél voorzichtig werden de grenzen gescand en gescreend omwille van het onbekende en “het gevaar”.

 

Het vasthouden en het knuffelen van honden maakte iets los …

Jongeren die wat onhandig waren in het leggen van sociale contacten, voelden zich aangetrokken tot de hond en probeerden voorzichtig contacten te leggen door ertegen te praten. Steeds weer hielden zij rekening met het dier. Soms speelden ze ietsjes onhandig en hardhandig, maar konden het aanvaarden als de hond dit corrigeerde met wegloopgedrag en of afkeurde door licht gegrom of geblaf.

Door een vorm van zelfregulering stimuleerde de jongere het sociale spel van aantrekken en afstoten… Soms resulteerde het nogal snel naar kleine succeservaringen. De hond die de stok ging halen en terugbracht: … “Wanneer brengt U de hond nog eens mee?”

 

Het dwong me tot nadenken over de mogelijkheid om dit aanbod te gaan
verbeteren en dieper te doorgronden. Voortaan zou ik mijn honden ook
anders gaan
behandelen…net dat ietsje anders.

Onze twee geadopteerde New-Foundlanders (eigenlijk gedragen zij zich als
rasechte Bourgondiërs) behoren tot het gezin,
ze geven ons positieve energie.
Mira en Zeno worden dagelijks geknuffeld
en geborsteld, zij tonen een grote wil tot behagen
en brengen rust…en veiligheid.

Zouden zij die rust en dat vertrouwen
willen en kunnen overdragen
aan onze “speciale jongeren”?

 

 

Het is moeilijk om een doelstelling te accentueren:

de relatie hond-mens is zo rijk aan gevoelens en processen dat het eenvoudiger lijkt de gevolgen te benoemen.

 

Kinderen voelen zich van nature uit tot dieren aangetrokken en het doorbreekt de dagelijkse sleur van contacten met anderen.

De jongere voelt dat de hond niet oordeelt en of veroordeelt, het kind voelt de warmte en de levendigheid, stelt zich in het beste geval open voor deze ontmoetingen, het kan zichzelf zijn. Dit bespoedigt het leerproces betreffende sociale vaardigheden en zou angsten kunnen inperken.

De adolescent wordt rustiger en ontspannen in het bijzijn van de hond, het veiligheidsgevoel zou kunnen groeien.

Het aspect “spelen” wordt natuurlijk en spontaan door het ontdekken van eigen regeltjes en beperkingen.

Door de kleine succeservaringen bouwt de jongere meer zelfwaardering op…het zelfbeeld wordt bijgesteld en het zelfvertrouwen krijgt meer kansen om zich te ontwikkelen. Het zou de sociale ontwikkeling van gevoelsarme jongeren kunnen stimuleren.

Maar vooral, honden brengen rust en ontspanning en doorbreken de cocon van eenzaamheid.

 

Het spelen met honden:

 

Het leren spelen en omgaan met honden op zich is een boeiende maar ook vermoeiende uitdaging, zowel voor de jongere, de begeleider en het dier.


Voordat de jongere daadwerkelijk gaat spelen met de hond, gaan wij eerst en vooral de leerling informeren over het gedrag van honden en grenzen stellen. Hij of zij krijgt dan te horen wat een roedel is. De positie binnen de groep…alfa, maar ook omega wordt omschreven in begrijpelijke taal. De gedragscode van de hond in een roedel wordt besproken op basis van eventueel een video over wolven.

De gedragscode wordt eveneens vooraf besproken. Wat mag al dan niet?Bijvoorbeeld moeten wij als begeleider vooraf accentueren dat de hond zelf wel zal bepalen of hij/zij wenst te spelen, geknuffeld te worden, en hoe…

Het grote moment: de eerste oefening...close encounter...doen!

 

Hoewel ik voorstander ben van het organisch laten groeien van de relatie jongeren en hond, kan ik het toch niet laten om een overzichtslijstje te maken voor de lezer.

Dit is een korte samenvatting van wat zou moeten volgen.

Dit proces kan uren, dagen, zelfs weken duren. Het product is even belangrijk als het proces, in dit geval. 

 

·          kennismaken: elkaar bekijken van op afstand…

·          Elkaar besnuffelen, lichte aanrakingen, zachtjes praten.

·          Elkaar ontdekken door actie en reactie.

·          Fysieke aanrakingen en spelen met de stok, de bal of frisbee.

·          De hond belonen voor gewenst sociaal gedrag met
      hondenkoekjes en schouderklopje en lieve woordjes door de jongere.

·          Reflecteren via scherp gestelde vragen…te beginnen met 
      
“hoe was het voor jou en hoe voelt het aan om zelf leiding te geven?"

 

In een later stadium lanceer je de vergelijking tussen spelen met honden en leren omgaan met mensen via het systeem van bevragen en het ervaringsgericht leren.


Opvolging - continuïteit
:

Het is vanzelfsprekend dat er een informele nabespreking nodig is met de jongere diezelfde dag of enkele dagen nadat de activiteit heeft plaatsgevonden. Dit kan tijdens een korte wandeling in de natuur.

 

Welke behoeften groeien hieruit?

 

Wandelen in de natuur met honden kunnen wij aanbieden indien de situatie het vereist. Deze wandelingen kunnen enkele uren in beslag nemen, maar kunnen ook de vorm aannemen van een meerdaags avontuur met overnachting in de natuur.

 

Zelfs een driedaagse tocht via de wegen naast de kanalen met een stootkar en de honden lijkt ons niet uitgesloten.

 


amaainie.eu © 2011 • Privacy Policy • Design Carl

www.amaainie.eu